Przeglądaj źródła

api: Only sort by departure time

master
Chimo 9 miesięcy temu
rodzic
commit
0cbe2b91d5
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      public/api/index.php

+ 1
- 1
public/api/index.php Wyświetl plik

@@ -65,7 +65,7 @@ FROM
AND st.departure_time >= :time
ORDER BY tr.route_id, st.departure_time
) Q
ORDER BY route_short_name, service_id, departure_time
ORDER BY departure_time
LIMIT 3 OFFSET 0;
SQL;Ładowanie…
Anuluj
Zapisz