9 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Chimo af565cd913
hugo-extended: Upgrade 0.48 -> 0.51 преди 7 месеца
  Chimo 35f9fcd706 hugo-extended: Upgrade 0.47.1 -> 0.48 преди 10 месеца
  Chimo 337f606c7f hugo-extended: Upgrade 0.47 -> 0.47.1 преди 11 месеца
  Chimo 23cc68c274 hugo-extended: Upgrade 0.46 -> 0.47 преди 11 месеца
  Chimo 81a3912d92 hugo-extended: Change arch. from 'x86_64' to 'any' преди 11 месеца
  Chimo 4607756805
hugo-extended: Upgrade 0.45.1 -> 0.46 преди 11 месеца
  Chimo d8ae784850
hugo-extended: Upgrade 0.45 -> 0.45.1 преди 11 месеца
  Chimo 8488afa186
add: README.md преди 1 година
  Chimo 26648e832c
add: hugo-extended преди 1 година