Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
chimo 1c0efd33db Use ssh password for now před 3 roky
README.md Those markdown linebreaks get me every time... před 3 roky
Vagrantfile Use ssh password for now před 3 roky

README.md

Vagrant image for GNU social

Status: experimental

Use the Vagrant file in this repository or copy the configs to yours.
Run vagrant up --provider virtualbox

Note: The GNU social instance has been setup on port 8080.
If you need to change this, you’ll need to udpate the port in the Vagrant file as well as the port in the GNU social config.php (/srv/http/gnusocial/public_html/config.php)

Stack

  • Archlinux (2015-11-01)
  • nginx
  • php-fpm (zend opcache + apcu)
  • mariadb
  • GNU social (git: 2015-11-04)

Credentials

Database

db: gnusocial
user: gnusocial
password: gnusocial

GNU social

user: admin
password: admin